[personal profile] gohatto_n
- Мого батька викрали 4 роки тому. Тримали у заручниках 26 днів, а ми мусили збирати шалену суму грошей, щоб викупити його, - розповідає Луїс. Він власник фабрики, йому 42.
- І скільки хотіли грошей? - обережно питаю я.
- Нереальну суму, - каже він і замовкає.

На задньому сидінні джипа сидить охоронець, витягнувши пістолет з кобури. Ми мчимо крізь нічний Сан Педро Сула.

- Знаєш, от така звичайна справа: поїхати на вечерю в ресторан... Чи в магазин на закупи. А ти мусиш бути у стані повищеної уваги, весь час дивитися на всі боки, фіксусвати усі рухи, усі машини. Я б не сказав, що тут прям на вулицях убивають. Але може бути.

- Це так через наркотрафік чи через погану освіту?

- І те, і те. 95% наркотиків, що іде на штати з Коломбії, проходять через Гондурас.
Я люблю свою країну. Вона така гарна! Тут є все! Джунглі, унікальні пляжі, земля, руїни майя. Все є - крім хорошого менеджементу.

- Каву вирощуєте...

- Найкращу каву в світі! Це такі гори! Така кава! От гугл не дасть збрехати, - швидко гуглить і показує купу посилань. Це ми вже в ресторані, чекаємо на їжу. Охоронець з пістолетом сторожить при дверях. - А ще у нас є відомі на весь світ сигари. От глянь! - Луїс гуглить і любовно оглядає нагуглене.

- Так приємно, що ти патріот. Зазвичай мешканці Латинської америки тільки хають свої країни, а ти так хвалиш!

- Я страшенно люблю Гондурас! Така природа! А люди які добрі! Але раніше я ще більше любив. У 80-их тут було спокійно, бо всі наркотики йшли в Штати через повітря. Або, на крайняк, через воду. Потім цю лавочку прикрили. Тепер усе йде по землі, через нас.

- І так маєте одне з найнебезпечніших міст у світі... Сан Педро Сула.

- Що значить "одне з..."? Ми НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШЕ місто у всьому світі! - гордо каже Луїс.

 


 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

gohatto_n

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
910 1112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:44 am
Powered by Dreamwidth Studios