[personal profile] gohatto_n
Сьогодні надумала звозити Валю у Масунте, а заодно відвідати два природніх заказника: Мексиканський центр черепах і озеро Бентанійя, де на човниках катаєшся крізь мангрові зарості і дивишся на крокодильчиків і черепашок у їх природному середовищі.Я уже була у Бентанії три роки назад, відзняла гору фоток з крокодилами для дітей, але не вразилася достатньо, аби написати про це блог.
Озеро знаходиться недалеко від Масунте, на каміонеті буквально 5 хв в сторону Почутли і Сан Антоніо. Цього разу таксист нас завіз аж до самого моря, проминувши той туристичний офіс, де я купляла тур минулого разу. На моє "ЕЕЕЕ??" сказав, що привіз мене у кращий і двічі дешевший офіс. Ну ладно, подумала я, спробуємо цю таксистську мафію!

Коротка розмова з представником офісу показала, що на крокодилячу ферму нас не повезуть, а отже показати валі маленьких мімімішних крокодильчиків не вийде. "Ту ферму тримає інший кооператив, а НАШ - проти утримання тварин у клітках!".

Коротка прогулянка берегом, де звичайний пісок змішаний із піском залізним і чорним, і от ми вже погрузилися в човники. Одразу кинулося у вічі, що Хлопчик-з-веслом говорить дуже багато і в тему. Чи це минулий гід погану екскурсію мав, чи це я вже почала просто іспанську гарно розуміти... але інформація лилася потоком. Таким плотним, що я ледве встигала Валі тезово перекладати про що йде мова.
Перше, що дуже вразило - це дуже багато вимерлих мангрових заростів. Два роки назад тут пройшов ураган Карлота (здається така назва), і винищив 75 гектарів мангрового лісу! Вся екосистема нині під загрозою, і народ ініціює відновлення лісів і просить на це гроші у держави. наче мають почати з наступного року. Мангрові дерева виростають швидко, на метр-півтора за рік, але садити їх у болоті досить проблематично... Ці дерева потрібні для пташок - щоб ті відкладали яйця, для ігуан і риб, а також ці дерева висмоктують з прісної води озера солону воду, яка заходить з океану.Нині цілі колонії ігуан сидять на вимерлих островах, волонтери на човнах возять їм зелень, яку ігуани жадібно пожирають. Аж не віриться у цій пустелі, що це те саме зелене озеро, яке ми з Уляною відвідували три роки тому! Ігуани можуть перепливати з одних заростей на інші, але в процесі пересування часто стають жертвами крокодилів :)Взагалі у колонії ігуан дофіга особин, на це дофіга - 3-5 самців, один з яких - найбільший  і найтовстіший домінант, всіх давить авторитетом :)

 

Сюди, у зарості, прилітають відкладати яйця і виводити пташенят купа видів чапель і ще якихось пташок, які харчуються крокодилячими яйцями. Коротше, всі всіх їдять.Ще одна проблема озера - це те, що в дві річки, які сюди впадають, викидають зрубані дерева папаї. Папаю збирають, і в якийсь момент вирубують старі дерева і скидають у ріку. Ці дерева сплавляються вниз, до мангрових джунглів, і там застряють, створюючи цілі загати. Потім деревина гниє, викидаючи у воду червону рідину, від чого вся вода озера стає характерно червоного кольору.
Правда, місцеві придумали собі що робити і використовують деревину папай для виготовлення артезанії, а особливо рівні крони пристосовують до будівництва.


 


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

gohatto_n

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
910 1112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:48 am
Powered by Dreamwidth Studios